Диалог за младежта

Диалог на Европейския съюз по въпросите за младежта е консултативен механизъм, който позволява на младежи от цяла Европа да участват в процесите на вземане на решения на най-високо ниво и да задават дневния ред на политиката за младежта на континента.

10-ти цикъл "We need YOUth"

От младежки цели към младежки действия!

  • Цел №3 - Приобщаващи общества
  • 1 юли 2023 - 31 декември 2024
  • Испания - Белгия - Унгария

Анкети

Всеки цикъл на Диалога по въпросите за младежта е обвързан с анкетно проучване сред младите хора, по темите на текущия цикъл и относно темите, които да бъдат акцентирани върху новия цикъл на Диалога.

Карта на младежките пространства

Диалогът в цифри - 9-ми цикъл

1 +
Участвали
1 +
Консултации
1 +
Събития

Организации

Контакти

Национална работна група по Диалога за младежта заседава веднъж месечно. 

Работни часове

Понеделник - Петък: 10:00-18:00

Свържете се с нас

гр. София
Телефон:+359 876 306 042
Имейл: info@youth-dialogue.bg​